Dlaczego?

Świat w którym żyjemy i to jak na niego wpływamy, nie są nam obojętne. Politycy od wielu lat dyskutują, jak powstrzymać zmiany klimatu i degradację środowiska, jednak niewiele robią.
Obliczyliśmy jaki wpływ na środowisko mają prowadzone przez nas działania i postanowiliśmy działać małymi krokami, na miarę naszych możliwości, aby to zrekompensować. Jeśli myślisz podobnie, mamy nadzieję, że przyłączysz się do nas!

Co nas wyróżnia?

Sadzimy drzewa na działkach zakupionych specjalnie na potrzeby projektu. Stworzone ekosystemy przekazujemy pod opiekę sił natury, które regulują zachodzące tam procesy. Ponieważ jesteśmy właścicielami terenu, możemy zagwarantować jego maksymalną ochronę, lepszą niż w przypadku nawet parku narodowego, który można wyciąć na podstawie doraźnej decyzji politycznej. Nie sadzimy drzew w miejscach publicznych i na terenach, o których nie możemy w pełni decydować.

Dołącz do nas

Kompensuj z nami swój własny ślad ekologiczny! Wspólnie przekształcimy dotychczasowe pola i nieużytki w wartościowe ekosystemy, tworzone pod kątem pozytywnego wpływu na powietrze (pochłaniających CO2 i inne zanieczyszczenia) oraz bioróżnorodności (składających się z wielu gatunków roślin będących schronieniem dla wielu gatunków zwierząt).

Działajmy!

Najprostszą formą uczestnictwa w „Akcji Kompensacji” jest wkład finansowy. Każde 24 zł to minimum 6m2 lasu, który powstanie w Twoim imieniu, który rocznie pochłonie ok. 2 kg CO2.
Jeśli masz chęć na nieco więcej wysiłku, ruszaj z nami w teren z narzędziami i sadzonkami oraz pomóż nam rozwijać ten projekt.