Nasze grunty

Działki zalesiane w ramach projektu „Akcja Kompensacja”

woj. mazowieckie

powiat lipski, gmina Chotcza
KW NR RA1L/00060231/5

Chotcza Górna, dz. nr 780/2, 3456 m2

Położona przy wale rzeki Iłżanki, przed zakupem na potrzeby projektu znajdowała się tu regularnie koszona łąka. Jest to pierwsza działka którą zakupiliśmy na potrzeby projektu Akcja Kompensacja. Na części powierzchni postanowiliśmy pozostawić trawę i przestrzeń na inne projekty fundacji w przyszłości.

Chotcza Józefów, dz. nr 2199, 1400 m2

Położona w dolinie Wisły, 460 m od wału. Kształt trójkąta, wzdłuż najdłuższego boku rosły drzewa w różnym wieku. Prawdopodobnie znajdowało się tu pastwisko. Jest to druga działka którą zakupiliśmy na potrzeby projektu Akcja Kompensacja.

woj. łódzkie

powiat sieradzki, gmina Warta
działki zakupione 14.05.2020 – oczekujemy na zakończenie transakcji wpisem do księgi wieczystej

Rożdżały, dz. nr 2, 3857 m2
Częściowo zadrzewiona, daleko od najbliższych zabudowań. Po dokonaniu dodatkowych nasadzeń jest to kandydat na nasz najwartościowszy ekologicznie teren.

Glinno, dz. nr 699/2, 5700 m2
Większość działki jest już zadrzewiona. Pomimo jej niekorzystnego kształtu, jest to cenny przyrodniczo teren podmokły.

Dzierzązna, dz. nr 47, 400 m2
Niewielki teren (w rzeczywistości większy niż wynika to z oficjalnych danych), w momencie zakupu porośnięty trawą i drzewami na obrzeżach. Zakupiony m.in. w celu ochrony sąsiadującego zbiornika wodnego.

Wspierają nas

Nasz projekt realizujemy w oparciu o środki własne fundacji, ale jesteśmy otwarci na wsparcie innych osób, firm lub instytucji, dzięki któremu możemy działać na większą skalę. Otrzymane wsparcie przeliczamy na obszar, o który mogliśmy zwiększyć nasze działanie. Przyjęliśmy przelicznik wsparcia finansowego na poziomie 4zł za 1m2, na który składają się wszystkie koszty związane z zakupem gruntów, sadzonek, itp., które w rzeczywistości udaje się nam znacznie zredukować, ale druga połowa to praca związana z sadzeniem drzew i innymi działaniami związanymi z projektem, którą przeliczamy na ok. 50% rzeczywistej powierzchni stworzonych dzięki niej lasów. W rezultacie udział w powierzchni stworzonej zieleni dzielimy po połowie na osoby które sadzą drzewa i te które to finansują. Zachęcamy, aby zrobić obydwie rzeczy na raz, co daje największą satysfakcję.

Darczyńcy i wolontariusze, dzięki którym oddaliśmy min. 25 m2 przyrodzie:

37 m2 – Krzysztof Moreń
11 m2 – drobni darczyńcy

Pozostały obszar objęty projektem, sfinansowaliśmy ze środków własnych Fundacji Violet Kiwi.