O nas

„Akcja Kompensacja” to projekt Fundacji Violet Kiwi, polegający na sadzeniu drzew i innej roślinności pochłaniającej dwutlenek węgla oraz tworzących naturalne ekosystemy. Od podobnych projektów odróżnia nas to, że wszystkie nasadzenia wykonujemy na specjalnie w tym celu zakupionym terenie, co zagwarantuje jego maksymalną ochronę w kolejnych latach.

Pomysł na projekt pojawił się w momencie, gdy obliczyliśmy, że działalność naszej fundacji przyczynia się do dodatkowej emisji ok. 10 ton CO2 rocznie, głównie poprzez spalanie paliwa potrzebnego na dojazd na miejsce imprez – nas i uczestników, ale również emisję związaną z produkcją rozdawanych gadgetów, wykorzystaniem sprzętu, itp. Postanowiliśmy to zrekompensować!

Początkowo miało to być wewnętrzne działanie fundacji, ale postanowiliśmy działać na większą skalę i umożliwić każdemu zainteresowanemu wspólną kompensację śladu węglowego. W ten sposób możemy działać efektywniej, nabywając działki o większej powierzchni, przy mniejszych kosztach za 1 m2.

10 ton, to również średnia roczna emisja dwutlenku węgla przypadająca na 1 mieszkańca Polski – a więc także Ciebie.

Różne źródła podają różną wielkość pochłaniania CO2 przez lasy – zależy ona od wieku lasu, składu gatunkowego, jakości gleby, itd. – my przyjmujemy 3600 kg/ha. Dla zrównoważenia średniej emisji CO2 przypadającej na 1 polaka, potrzeba 2,78 ha lasu. Obecnie na każdego polaka przypada 0,24 ha lasów – brakuje 2,54 ha, aby zrównoważyć nasz styl życia – na to powierzchnia Polski jest kilkukrotnie za mała, dlatego potrzebna jest zmiana naszych przyzwyczajeń i inne działania ograniczające emisję. Wiemy o istnieniu drzew zmodyfikowanych genetycznie, które przetwarzają wielokrotnie więcej CO2, ale póki co jesteśmy do nich sceptycznie nastawieni, bo nie zostały wystarczająco zbadane w naszym klimacie i nie stworzą siedlisk dla rodzimych gatunków zwierząt.

Przybliżony koszt ‚neutralizacji’ pozostawianego przez każdego Polaka śladu ekologicznego to wg naszych szacunków po uwzględnianiu istniejących lasów: jednorazowo 101 500 zł lub 1320 zł rocznie lub 110 zł miesięcznie przez nasze całe życie. Przyjęliśmy koszt 4zł/m2 – tyle wynosi wg GUS średnia cena gruntów rolnych, a to, co zaoszczędzimy kupując poniżej tej ceny, przeznaczamy na wykonanie nasadzeń i inne koszty związane z utrzymaniem terenu.

Przy wyborze działek kierujemy się stosunkiem ich ceny do korzyści ekologicznych związanych z ich zadrzewieniem lub ochroną przed wycinką. Przy wyborze gatunków roślin do nasadzeń kierujemy się maksymalizacją korzystnego wpływu na środowisko i różnorodnością gatunków. Każda w ten sposób przywrócona przyrodzie działka stanowi także bezpieczne siedlisko dla zwierząt. Wszelkie działania, które będziemy prowadzić na ich terenie, nie wpłyną negatywnie na wartość przyrodniczą, a docelowo opiekę nad zalesionym obszarem przekażemy siłom natury, bez udziału człowieka. W przyszłości planujemy także inne działania mające na celu zmniejszenie ilości CO2 w atmosferze.

Wierzymy, że nasza koncepcja ochrony środowiska zyska Twoje uznanie i wspólnie wpłyniemy na nasze otoczenie i powietrze którym oddychamy.

Włącz się w nasz projekt i tym samym zneutralizuj swój udział w emisji dwutlenku węgla.

Fundacja Violet Kiwi
Prowadzimy różnorodne projekty na terenie całego kraju – głównie sportowe, ale też społeczne i kulturalne. Gdy policzyliśmy ile ton CO2 jest generowane w związku z organizacją naszych imprez, powstała „Akcja Kompensacja” w ramach której kompensujemy też naszą działalność.
https://violet.kiwi

Marcin Myszkowski
Organizator różnorodnych akcji, dotychczas najczęściej związanych ze sportem oraz zrównoważonym transportem. Od 2001 roku związany ze Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze oraz innymi organizacjami ekologicznymi i sportowymi.

Filip Wróblewski
Jako prawnik i filozof szuka dziury w całym i pilnuje, aby wszystkie papierki i formalności się zgadzały. Zawodnik i organizator wielu imprez sportowych, od niedawna rozwija swoje zainteresowania antropozoologią.

Kontakt
Fundacja Violet Kiwi
Habdzin 29
05-520 Konstancin-Jeziorna
NIP: 1231290292, KRS: 0000526112
kompensacja@violet.kiwi
Marcin Myszkowski – tel. 605 369 123

Nr konta bankowego projektu:
82 1750 0012 0000 0000 3318 3976
tytułem: darowizna na cele statutowe

Pamiętaj – podstawową zasadą ochrony środowiska jest „redukuj” – redukuj konsumpcję, wykorzystywanie pojazdów spalinowych, itp. Na drugim miejscu jest „wykorzystuj ponownie”, a dopiero na ostatnim miejscu jest „przetwarzaj”, czyli np. przetwarzaj wyprodukowany CO2.