Działajmy!

Ciężko i konkretnie:

Jeśli chcesz włożyć w projekt nieco więcej wysiłku, ruszaj z nami w teren z narzędziami i sadzonkami, promuj akcję w swoim otoczeniu, opiekuj się chronionymi przez nas terenami, pozyskuj nowych partnerów, wyszukuj nowe tereny do prowadzenia akcji.

Odezwij się do nas na kompensacja@violet.kiwi i działajmy razem.

Łatwo i skutecznie:

Jeśli nie chcesz się zbytnio zmęczyć i pobrudzić, za każde 100 zł posadzimy w Twoim imieniu minimum 25m2 lasu, który po kilku latach będzie pochłaniał ok. 9kg CO2 rocznie.

Obydwa sposoby pomocy traktujemy równorzędnie, dlatego na stronie z listą naszych gruntów, prezentujemy listę darczyńców i wolontariuszy, których wkład przeliczamy na m2 terenów oddanych przyrodzie.

Posiadamy wydzielone konto bankowe, z którego 100% wpłat przeznaczamy na zakup nowych terenów, związane z tym opłaty i podatki oraz koszt nasadzeń drzew i innych roślin. Wszelkie inne koszty związane z projektem, pokrywamy ze środków fundacji pochodzących z innych źródeł.

Nr konta:
82 1750 0012 0000 0000 3318 3976
Tytułem: darowizna na cele statutowe
Fundacja Violet Kiwi
05-520 Konstancin-Jeziorna, Habdzin 29
NIP: 1231290292, KRS: 0000526112

Za każdy przelew powyżej 100zł (równowartość 25m2) umieścimy dane wpłacającego na liście darczyńców, wraz z udziałem w powierzchni przywróconej przyrodzie. Razem z przelewem prosimy o maila na adres kompensacja@violet.kiwi z danymi jakie mamy umieścić oraz abyśmy mogli utrzymać kontakt.

W przypadku, gdyby działki zakupione przez Fundację przynosiły przychód, np. z dopłat lub ekologicznej eksploatacji, zostanie on w całości przeznaczony na rozwój projektu i zalesianie kolejnych obszarów.