Działajmy!

Możesz włączyć się w nasz projekt na 2 sposoby, które traktujemy równorzędnie:

Ciężko i konkretnie:

Jeśli chcesz włożyć w projekt nieco więcej wysiłku, ruszaj z nami w teren z narzędziami i sadzonkami, promuj akcję w swoim otoczeniu, opiekuj się chronionymi przez nas terenami, pozyskuj nowych partnerów, wyszukuj nowe tereny do prowadzenia akcji.

Odezwij się do nas na kompensacja@violet.kiwi i działajmy razem.

Łatwo i skutecznie:

Jeśli nie chcesz się zbytnio zmęczyć i pobrudzić, za każde 100 zł posadzimy w Twoim imieniu minimum 25m2 lasu, który po kilku latach będzie pochłaniał ok. 9kg CO2 rocznie.

Nr konta:
82 1750 0012 0000 0000 3318 3976
Tytułem: darowizna na cele statutowe
Fundacja Violet Kiwi
05-520 Konstancin-Jeziorna, Habdzin 29
NIP: 1231290292, KRS: 0000526112

100% wpłat przeznaczamy na zakup nowych terenów, związane z tym opłaty i podatki oraz koszt nasadzeń drzew i innych roślin.