tmp

Wspierają nas

Nasz projekt realizujemy w oparciu o środki własne fundacji, ale jesteśmy otwarci na wsparcie innych osób, firm lub instytucji, dzięki któremu możemy działać na większą skalę. Otrzymane wsparcie przeliczamy na obszar, o który mogliśmy zwiększyć nasze działanie. Przyjęliśmy przelicznik wsparcia finansowego na poziomie 4zł za 1m2, na który składają się wszystkie koszty związane z zakupem gruntów, sadzonek, itp., które w rzeczywistości udaje się nam znacznie zredukować, ale druga połowa to praca związana z sadzeniem drzew i innymi działaniami związanymi z projektem, którą przeliczamy na ok. 50% rzeczywistej powierzchni stworzonych dzięki niej lasów. W rezultacie udział w powierzchni stworzonej zieleni dzielimy po połowie na osoby które sadzą drzewa i te które to finansują. Zachęcamy, aby zrobić obydwie rzeczy na raz, co daje największą satysfakcję.

Darczyńcy i wolontariusze, dzięki którym oddaliśmy min. 25 m2 przyrodzie:

37 m2 – Krzysztof Moreń
11 m2 – drobni darczyńcy

Pozostały obszar objęty projektem, sfinansowaliśmy ze środków własnych Fundacji Violet Kiwi.